Utrecht, Piëtas

Levensverzekeringsmaatschappij Piëtas

Een ansichtkaart met het hoofdkantoor van de Rooms-Katholieke Levensverzekeringsmaatschappij Piëtas op de hoek van de Drift en de Nobelstraat in Utrecht.

Het pand op de ansichtkaart is in 1906 gebouwd. De architect is J.A. van Straaten (1862-1920).

Het gebouw is versierd met beeldhouwwerk van W.M. Retera (1858-1930) zoals boven de ingang een beeld van een vrouw op een troon die de Romeinse deugd Piëtas verbeeldt.

Daarboven ook nog een koeien-, leeuwen- en kamelenkop

In 1920 verliet de levensverzekeringsmaatschappij het pand en volgde een verbouwing van de begane grond waarna er een kledingzaak (Maison de Paris) zich daar vestigde.

In 1947 was het tijd voor een nieuwe gebruiker, de Nederlandse Credietbank die er zo’n veertig jaar verbleef. Sinds de jaren 80 van de 20e eeuw was de Universiteit van Utrecht jarenlang de gebruiker.

Levensverzekeringsmaatschappij Piëtas werd in 1916 overgenomen door Levensverzekeringsmaatschappij “De Utrecht” die in 1938 werd overgenomen door de AMEV (Algemene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringsmaatschappijen). In 1990 fuseerde AMEV en ging verder als Fortis. In 2000 fuseerde Fortis en heet sindsdien ASR.


De ansichtkaart is op 17 juli 1912 verzonden van Utrecht naar Baarn. De postzegel kostte 2,5 cent, ongeveer 1 eurocent.

De foto’s zijn op 4 september 2021 gemaakt.

Utrecht, Jaarbeurstraverse

traverse
Sinds 1970 hebben heel wat mensen hun voetstappen achtergelaten op dit stukje Hoog Catharijne. De Jaarbeurstraverse verbond de Jaarbeurs via het station met het winkelcentrum Hoog Catharijne. In februart 2013 wordt de traverse gesloopt om uitbreiding van de stationshal mogelijk te maken.

De foto is van 23 juli 2012.

Utrecht, Klok Luterse kerk

In de Hamburgerstraat in Utrecht staat de Evangelisch Lutherse Kerk. Dit pand werd in 1745 verbouwd uit de kapel van het St. Ursulaklooster. In de kerk bevindt zich aan de westzijde een klok. Op de foto is het twee voor twaalf.


Deze klok dateert uit 1724 en is afkomstig uit een schuilkerk aan de Stroosteeg in Utrecht. De klok is geschonken door Jan Volkers uit Amsterdam, kanunnik van het kapittel van St. Marie en commandeur van de commanderij van Harmelen.
De mantel van de onderste figuur, die Chronos voorstelt, is beschilderd leer. Chronos houdt een zandloper in zijn handen ter herinnering aan de eindigheid van het leven. De engel rechts wijst op de tijd, het heden, de linker engel naar de hemel, de toekomstige plaats van de gelovigen. (bron reliwiki.nl)