Utrecht, Jaarbeurstraverse

traverse
Sinds 1970 hebben heel wat mensen hun voetstappen achtergelaten op dit stukje Hoog Catharijne. De Jaarbeurstraverse verbond de Jaarbeurs via het station met het winkelcentrum Hoog Catharijne. In februart 2013 wordt de traverse gesloopt om uitbreiding van de stationshal mogelijk te maken.

De foto is van 23 juli 2012.

Utrecht, Klok Luterse kerk

In de Hamburgerstraat in Utrecht staat de Evangelisch Lutherse Kerk. Dit pand werd in 1745 verbouwd uit de kapel van het St. Ursulaklooster. In de kerk bevindt zich aan de westzijde een klok. Op de foto is het twee voor twaalf.


Deze klok dateert uit 1724 en is afkomstig uit een schuilkerk aan de Stroosteeg in Utrecht. De klok is geschonken door Jan Volkers uit Amsterdam, kanunnik van het kapittel van St. Marie en commandeur van de commanderij van Harmelen.
De mantel van de onderste figuur, die Chronos voorstelt, is beschilderd leer. Chronos houdt een zandloper in zijn handen ter herinnering aan de eindigheid van het leven. De engel rechts wijst op de tijd, het heden, de linker engel naar de hemel, de toekomstige plaats van de gelovigen. (bron reliwiki.nl)