Utrecht: de Letters van Utrecht

De ‘Letters van Utrecht’ is ‘een kunstproject dat nooit af is’. Het is een  gedicht voor de toekomst. Voor elk teken één steen.Het gedicht wordt steen voor steen geplaatst. Elke week één steen. Het gedicht begint bij nummer 279 op de Oudegracht (bij de Smeebrug) en loopt naar het zuiden. Om een begin te hebben zijn de eerste 648 in mei 2012 aangebracht. Deze vertegenwoordigen de periode 1 januari 2000 tot en met 31 mei 2012.  De lijn van letters is nu rond 100 m lang en zal blijven groeien. Het gedicht is nooit af. Een kunstwerk voor toekomstige generaties.
 

de Letters van Utrecht

De tekst van het gedicht die nu al is te lezen luidt als volgt:

1-124:
“Je zult ergens moeten beginnen om het verleden een plaats te geven, het heden doet er steeds minder toe. Hoe verder je bent, hoe beter. Ga maar door nu,

125-240:
laat je sporen na. Vergeet de flits waarin je mag bestaan, de wereld is je stratenplan. Was er een tijd dat je een ander was: die ging voorbij.

241-374:
Je bent die ander al. Je bent, zoals je weet, van dit verhaal de spil. Dit is de eeuwigheid. Die duurt. Die heeft de tijd. Ga daarom op in je verhaal en zwelg. Vertel.

375-532:
Vertel ons wie je bent met elke stap. In ons verhaal verdwijnen wij vanzelf, en enkel jij blijft over op den duur. Jij en deze letters, die uit steen gehouwen zijn. Zoals de letters op ons graf.

533-682:
De barsten in de Dom. Naar de hemel opgestoken als een wijsvinger, om de schuldigen aan te duiden en meer tijd te eisen. Zodat we weer rechtop kunnen gaan, als mensen langs de gracht.

683-832:
Die naar hun voeten staren. Kijk omhoog! Zie Utrechts kerken uitsteken boven het maaiveld. Hef de handen, smeek met de torens om dit voorrecht: te zijn, nu te zijn. Het is mooi weer.”

833-988:
Staar maar verder. Het leven is getuige van je blik op de horizon. Jouw voetstappen verbinden het verleden met geschreven letters. Alle seizoenen herkennen zich in deze oneindige stad.

989-1157:
Hier – het woord – is drijfzand, een hittegolf gestoeld op een bevroren gracht. Spoel de ….

 

De dichtregels zijn geschreven door:
Letters 1-124: Ruben van Gogh
Letters 125-240 Ingmar Heytze
Letters 241-374 Chrétien Breukers
Letters 375-532 Alexis de Roode
Letters 533-682 Ellen Deckwitz en
Letters 683-832 Mark Boog.
Letters 833-988 Baban Kirkuki
Letters 989-1157 Vicky Francken

De website waar de voortgang is te volgen vind je hier: delettersvanutrecht.nl.

bericht geschreven 21-02-2016.
aangepast op 12-07-2020: de letters 833-1061 toegevoegd.

Utrecht: Bioscoop Camera

Camera

De Camera-bioscoop aan de Oudegracht is op dit moment de oudste nog in gebruik zijnde bioscoop. Deze eeuweling bestaat 105 jaar. Begonnen onder de naam Flora, later gewijzigd in Camera/Studio en een paar jaar geleden in Wolff-Camera.

Binnenkort valt het doek voor deze bioscoop. Eind maart 2015 (dus nog een maandje) sluit de bioscoop om omgetoverd te worden in een winkel.

Utrecht: Lantaarnconsole

Hij roeit met de riem die hij heeft.Roeien

Dit is een van de vele lantaarnconsoles die onder de lantaarnpalen langs de grachten is aangebracht. Deze bevindt zich ter hoogte van Oudegracht 399. De voorstelling is het spreekwoord Roeien met de riemen die je hebt. De beeldhouwer is J. Bürgi.

Utrecht: Galeries Modernes

T20110319_Planeet

Het warenhuis Galeries Modernes sloot in 1981 haar deuren. Het pand werd verbouwd en de nieuwe gebruiker werd de Kwantum Hallen. Begin jaren negentig kwam er een moderne gevel met blauwe beplating. Het pand kreeg de naam de Planeet. Te vinden op de hoek van de Oudegracht en de  Lange Viestraat.