Amsterdam, De Gruyter

Gruijter_snoepje

In 2011 was er in het Amsterdams Museum een tentoonstelling over buurtwinkels. Er was ook aandacht besteed aan de voormalige winkelketen De Gruyter.

De Gruyter heeft de overgang naar de moderne supermarkt niet op tijd ingezet. Het miste zo gezegd de boot. In de jaren zeventig is het bedrijf opgehouden te bestaan.

Een bekende reclame-actie was “Het snoepje van de week”. Bij aankoop van een bepaalde hoeveelheid boodschappen ontving de klant (de kinderen van de klant) een snoepje. In latere jaren is dit een plastic speelgoedje geworden. Enkele voorbeelden hiervan zijn op de foto zichtbaar.