Utrecht, gevelsteen

Gevelsteen – omschrijving

gevelsteen

In de muur van de Jacobikerk aan de kant van het Jacobskerkhof is een gevelsteen aangebracht met de volgende tekst:

bovenaan de gevelsteen staan de jaartallen 1674 en 1953.

Vervolgens een gedicht, geschreven door Jan Engelman (1900-1971):

‘Een nieuwe mantel schonken mij
Bestuurderen en Burgerij
Wat de orkaan mij heeft ontnomen
is door hun gunst weerom gekomen

Prijs God, O welgemaakte steen
Gij spits, wijs naar de hemel heen
Jacobus wil aan Utrecht leeren
door stormen veilig Pelgrimeren”

Het jaartal 1674 verwijst naar het jaar waarin bij een storm de spits van de Jacobikerk instortte. Het jaar 1953 verwijst naar het jaar waarin de toren van de kerk werd gerestaureerd.

Utrecht: Sint Maarten

We zijn aan het begin van de Choorstraat. Boven de winkel van Mobach vinden we deze gevelsteen.

gevelsteen St. Maarten

Het is een door de beeldhouwer A. Dresmé (1876-1962) gemaakte gevelsteen van Sint Maarten, naar een ontwerp van beeldhouwer A. Termote (187-1978).

De foto is van 18 januari 2014.