Utrecht, monnik

pandhof Domkerk

Een foto van de pandhof van de Domkerk, gescheiden van het Domplein middels een kloostergang.

Naast perken met kruiden staat er een fontein met daarop een beeld van een kanunnik.

kanunnik

Dit beeld van een een schrijvende monnik is in 1915 vervaardigd door de Utrechtse edelsmid Jan Eloy Brom (1891-1954).

kanunnik

De monnik (kanunnik) is Hugo Wstinc voor, een rechtsgeleerde die leefde in Utrecht in de 13e/14e eeuw.

kanunnik
kanunnik

Utrecht, Touwvenster

Touwvenster Pandhof

In de pandhof van de Domkerk vinden we iets bijzonders. Een van de vensters wordt met “touwen” bijelkaar gehouden. Het lijkt net echt touw. In werkelijkheid is het gebeeldhouwd door een Middeleeuwse beeldhouwer.

Utrecht, Pandhof Mariakerk

De zuidelijke gang van de kruisgang van St. Marie. De bogen rusten op zandstenen zuilen met teerlingkapitelen. Dit is de kruisgang of pandhof van de voormalige Mariakerk bij de Mariaplaats.

De foto is van 8 september 2012.