Utrecht: Biowarmte-installatie

Op Lage Weide op het terrein van de Peguscentrale wordt een BWI gebouwd. Voluit een biowarmte-installatie. Hier worden vanaf 2019 resten van (snoei)hout verbrand om warmte op te wekken voor de stadsverwarming. Door deze installatie wordt de uitstoot van CO2  lager dan bij de traditionele manier van verbrandien van fossiele brandstoffen.

biowarmte-installatie

Het gebouw staat er inmiddels en ook de naam is aangebracht:

biowarmte-installatie

Misschien als opleverpunt nog even de spelfout op de gevel corrigeren van Biowarmte installatie  naar Biowarmte-installatie ? Het is maar één streepje.

Utrecht: Schoorsteen

Pegus schoorsteen

Eigenlijk valt het niet direct op, maar het hoogste bouwwerk van Utrecht heeft geen reclameuiting meer. In januari 2015 is het Nuon-reclamedoek verwijderd van de Pegus-schoorsteen op Lage Weide.

Utrecht, Pegus

Het Provinciaal En Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedijf. Afgekort Pegus. Een bord bij de poort aan de Atoomweg herinnert nog aan de oorspronkelijke eigenaar van de elektriciteitscentrale. Op de overgebleven schoorsteenpijp staat de naam van de huidige eigenaar Nuon.

De foto is van 30 september 2012.