Utrecht, Sint Maarten

Sint Maarten is de schutspatroon van de stad Utrecht. Op 11 november 397 werd hij in Tours (Frankrijk) begraven.

Sint Maarten is bekend geworden omdat hij de helft van zijn mantel schonk aan een bedelaar. Een vaandel in het stadhuis herinnert on aan die gebeurtenis.