Utrecht, Pegus

Het Provinciaal En Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedijf. Afgekort Pegus. Een bord bij de poort aan de Atoomweg herinnert nog aan de oorspronkelijke eigenaar van de elektriciteitscentrale. Op de overgebleven schoorsteenpijp staat de naam van de huidige eigenaar Nuon.

De foto is van 30 september 2012.