Wijk bij Duurstede, Ewoud en Elisabeth Gasthuis

Wijk bij Duurstede Ewoud en Elisabeth Gasthuis

Dit is geen ‘groet uit’ of ‘groeten uit’-kaart, maar een ‘groete uit’.

Een ansichtkaart uit Wijk bij Duurstede met een afbeelding van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis.

Blijkbaar was dit gebouw zo herkenbaar dat de lokale uitgever het niet nodig vond om op de kaart te vermelden wat het betreft.

Het Ewoud en Elisabeth Gasthuis is in 1400 gesticht door Willem, heer van Abcoude en Duurstede. De beelden op het hek zijn Ewoud en Elisabeth.

De ansichtkaart is op 20 augustus 1901 verzonden naar een toen in het centrum van Utrecht wonende ‘jonge juffrouw’.

Wijk bij Duurstede, stadstoren en kerk

Stadstoren en kerk Wijk bij Duurstede 1900

Het was een onbekende dag in juli 1900 toen deze ansichtkaart in Wijk bij Duurstede werd gestempeld door een postbeambte, althans, de dag is in het poststempel niet te lezen. Het aankomststempel Amsterdam is wel te lezen. deze meldt 28 juli 1900.

Op de voorkant van de kaart staat 23 juli 1900. Waarschijnlijk heeft de afzender de kaart na het schrijven niet direct gepost. De kaart is gefrankeerd met een groene postzegel van 2,5 cent.

De onvoltooide stadstoren van Wijk bij Duurstede is gebouwd in 1486.

Op groetuit.nl staat nog een ansichtkaart van deze toren.

Wijk bij Duurstede, het slot in 1640

Slot te Wijk bij Duurstede

Het slot te Wijk bij Duurstede in 1640. Dit is de afbeelding op deze ansichtkaart die op 15 juli 1927 is verzonden naar Den Haag. Achter op de kaart staat nog een uitgebreide toelichting:

” ‘Duurstede’ stichting der Romeinen diende dikwerf tot verblijf van Keizer Karel de Groote 810, in 1261 onderging het belangrijke herstellingen door Zweder van Zuylen van Anholt, terwijl in 1472 Bisschop David van Bourgondië er zich met zijne rijke hofhouding vestigde en er in 1496 stierf, na 1674 kwam het geheel in verval, en was bouwvallig toen het in 1727 aan de stad Wijk overging. De laatste herstellingen geschiedden in 1883.”

Ook na het verzenden van de kaart vonden er nog herstellingen plaats, onder meer in 1948 en 1986.

Tegenwoordig wordt het Kasteel Duurstede genoemd.