Dokkum, Bonifatiusbron

Dokkum, Bonifatiusbron

De Bonifatiusbron in Dokkum.

Volgens een legende zou deze zijn ontstaan doordat het paard van Bonifatius in het jaar 754 op de grond stampte waarna er zoet water uit de bodem omhoog kwam.

De bron heeft eeuwenlang de Dokkummers van drinkwater voorzien en werd ook gebruikt voor het brouwen van bier.

Uit de geschiedenisboekjes hebben we geleerd dat Bonifatius in dat jaar (754) bij Dokkum werd vermoord. Hij was een Engelse missionaris die mensen tot het Christendom wilde laten bekeren. Hij was ook aartsbisschop van Mainz.

De ansichtkaart werd op 20 augustus 1929 gestempeld in Dokkum en had als bestemming het Duitse Düsseldorf (am Rhein).

Maarssen, trekschuit

beeld trekschuit

Het bronzen beeld de Trekschuit is gemaakt door beeldhouwer Peter Petersen (1947).

beeld trekschuit

Het beeld is geplaatst op het Zandpad bij de Vecht ter hoogte van het gemeentehuis Goudenstein. Het Zandpad is het jaagpad waar in het verleden de jager van de trekschuit liep.

De onthulling vond plaats op 10 september 2022 tijdens de Open Monumentendag door wethouder Van Liempt van Stichtse Vecht, de gemeente waarvan Maarssen sinds 2011 deel uit maakt.

Een trekschuit werd vroeger gebruikt om goederen en personen via het water te vervoeren. Het schip werd via de wal voortgetrokken.

Maarn, Amersfoortseweg

Maarn, Amersfoortseweg
Maarn, Amersfoortseweg

Een echte “Groet uit”-kaart. Deze is uit Maarn met een afbeelding van de Amersfoortseweg, toen nog gespeld als Amersfoortsche weg.

Toen was rond 1932. want de kaart is op 6 juli 1932 gestempeld in Maarn. De groet ging naar het kantoorpersoneel van een groothandel in Zaandam.

De kaart is bedrukt met nummer A-3107 van Uitgeverij Nauta en zoon in Velsen. Tevens is de kaart bedrukt met de naam J. van Steenbeek, Maarn, de lokale kruidenier aan de Maarnse Grindweg, die de kaart verkocht.

Baarn, Wilhelminavijver

Baarn, Wilhelminavijver
Baarn, Wilhelminavijver

Een ansichtkaart van de Wilhelminavijver in Baarn.

Rond de Emmalaan in Baarn ligt de Wilhelminavijver. De vijver is aan het eind van de 19e eeuw aangelegd naar een ontwerp van architect Hendrik Sweris (1850-1916).

De ansichtkaart werd op 1 augustus 1910 gestempeld in Baarn. De kaart heeft twee aankomststempels. De eerste is geplaatst in Leiden op 1 augustus 1910.
De geadresseerde was blijkbaar niet meer woonachtig in Leiden, want de kaart is een dag later doorgestuurd naar Zwolle. Het aankomststempel in Zwolle is 2 augustus 1910.

Roermond, Munsterkerk

Roermond Munsterkerk

De Romaanse Munsterkerk in Roermond was van oorsprong een abdijkerk. De kerk is gesticht in de 13e eeuw. De officiële naam is de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk.

De kerk is sinds de bouw meermalen verbouwd en gerestaureerd.
In de tweede helft van de 19e eeuw gebeurde dit onder leiding van de Roermondse rijksbouwmeester en architect Pierre Cuypers. Toen zijn er ook wijzigingen in het uiterlijk van de kerk doorgevoerd, zoals de torens.

De ansichtkaart “groet uit Roermond” werd op 4 september 1907 verstuurd van Roermond naar een “jonge juffrouw” in Münster. Deafzender plakte een postzegel van 2,5 cent.

Doorn, Dorpsstraat

Doorn, Dorpsstraat

De tramrails is van de “Ooster Stoomtram Maatschappij” (OSM) van de lijn Driebergen-Rhenen. Oorspronkelijk een stoomtram, later (in de jaren twintig van de 20e eeuw) is de lijn geschikt gemaakt voor een elektrische tram. De lijn werd eind jaren veertig van de 20e eeuw opgeheven en vervangen door de autobus.

Ten tijde van de ansichtkaart reed er nog de stoomtram.

De ansichtkaart is op 22 mei 1912 verstuurd naar Leeuwarden.

Bilthoven, Woudkapel

Bilthoven, Woudkapel

De Woudkapel in de Beethovenlaan in Bilthoven is gebouwd in 1924. De architect is G.W. van Heukelom (1870-1952). De Woudkapel is gebouwd in de Amsterdamse Schoolstijl. Boven de ingang is in baksteen het woord VREDE gemetseld. Van Heukelom ontwierp de kapel voor de Vrijzinnig Protestantse Kring in Bilthoven waarvan hij deel uitmaakte.

Van Heukelom was in dienst bij de Staatsspoorwegen en ontwierp onder andere de stations van Maastricht en Hengelo en de perronkappen van het Centraal station van Utrecht. Zijn bekendste werk is het 3e hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen uit 1921, beter bekend als “de Inktpot”.

Breukelen, Gunterstein

Breukelen, Gunterstein

Ridderhofstad Gunterstein ligt aan het Zandpad in Breukelen, vlakbij de Vechtbrug over de Vecht, aan de overkant van het dorp.
De ansichtkaart toont het kasteel gezien vanuit het oosten richting de (op de kaart niet zichtbare) rivier de Vecht. Dit is de voorzijde van het kasteel.

Dit is de derde (en huidige) versie van het kasteel, gebouwd in 1680, nadat eerdere versies uit de 13e en 16e eeuw waren gesloopt en vernield.

Sinds 1935 is het kasteel in het bezit van de familie Quarles van Ufford, die het in 1952 onderbracht in een stichting.

Op de kaart wordt Gunterstein als Guntherstein geschreven.

De kaart is in 1936 als adreswijziging beschreven, maar niet als kaart verstuurd. Waarschijnlijk is de kaart meegestuurd met een brief.

Loenen aan de Vecht

Loenen aan de Vecht

Een ansichtkaart uit Loenen aan de Vecht van rond 1900. We zien de ophaalbrug bij de (inmiddels gedempte) Loenerveense sluis. De molen is molen “De Hoop” en het water is de rivier de Vecht.

De ansichtkaart is een uitgave van de Leipsigse uitgever Dr. Trenkler & Co en is kaart 4 van serie 412.

Deze ansichtkaart is ook aanwezig in het Utrechts Archief.

De kaart is verstuurd begin 20e eeuw naar Sliedrecht. De datum is onbekend omdat het poststempel door de verwijderde postzegel niet meer aanwezig is.

Arnhem, stadhuis

Arnhem - Stadhuis

Arnhem – Stadhuis staat er op de ansichtkaart. Het is een van de oudste gebouwen van de stad. Het is een 16e eeuws woonhuis dat toebehoorde aan de (Gelderse) veldheer Maarten van Rossum. Het pand wordt ook wel het ‘Duivelshuis’ genoemd. Sinds 1830 is het pand in gebruik als (deel van het) stadhuis.

De ansichtkaart is gefrankeerd met een postzegel van 1,5 cent. Een postbeambte in Eerbeek stempelde de kaart op 24 juli 1916. De bestemming was Amsterdam.