Utrecht: Schoorsteen

Pegus schoorsteen

Eigenlijk valt het niet direct op, maar het hoogste bouwwerk van Utrecht heeft geen reclameuiting meer. In januari 2015 is het Nuon-reclamedoek verwijderd van de Pegus-schoorsteen op Lage Weide.